Tornion Työvoimalasäätiön kirjepohja     
Tornion Työvoimalasäätiön PowerPoint-pohja
Keskeytyshakemus
Kilometrikorvauslomake  
Matkalasku
Ylityölomake
Kuittaus perehdytyksestä
Poissaoloilmoitus Kela
Poissaoloilmoitus TE-palvelut
Ryhmäpalvelu osallistumislista
Suostumus henkilötietojen käsittelyyn
Suostumus henkilötietojen käsittelyyn (KEVA)
Työharjoittelutodistus
Työtodistuspohja
Valtakirja – henkilötietojen luovutuslupa asiakkaalta
Sivun alkuun