Työhönvalmennus

Kenelle:

Työhönvalmennus on tarkoitettu työttömille torniolaisille, jotka kokevat tarvitsevansa tukea työllistymiseen, koulutukseen tai muihin työllisyyttä tukeviin palveluihin. Työhönvalmennus on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat vahvistusta ja tukea hakeutuessaan koulutukseen tai siirtyessään työhön tai niiden haussa sekä siirryttäessä eri vaiheesta toiseen. Tarve voi johtua osaamattomuudesta, osatyökykyisyydestä, vahvistusta tarvitsevista oppimis- tai työnhakuvalmiuksista tai muista, pitkittyneen työttömyyden taustalla olevista syistä. Lisäksi työhön valmennuksessa tuetaan asiakasta elämänhallinnallisissa asioissa sekä työelämävalmiuksien ja -taitojen vahvistamisessa. Työhönvalmentaja auttaa tarvittaessa tutustumaan ja kiinnittymään uuteen työympäristöön ja -yhteisöön, ja tukee tarpeen mukaan myös työnantajaa. Työhönvalmentaja voi auttaa myös erilaisten tukien hakemisessa sekä tukee uuteen työympäristöön ja -yhteisöön tutustumisessa ja kiinnittymisessä.

Yksilövalmennus tarkoittaa asiakkaan ja yksilövalmentajan välisiä, kahdenkeskisiä tapaamisia, joissa kartoitetaan asiakkaan kokonaistilannetta, kuten motivaatiota, osaamista, työkyvyn rajoitteita, toiveita ja tuen tarpeita. Yksilövalmennus on tuen antamista ja polun rakentamista kohti tulevaa, ja se tapahtuu vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa havainnoimalla, keskustelemalla ja kuuntelemalla. Yksilöllinen työhönvalmennus on ratkaisukeskeistä ohjausta, jonka tavoitteena on tukea työntekijän mahdollisuuksia pysyä mukana työelämässä.

Yksilötyöhönvalmentaja voi esimerkiksi.

  • Kartoittaa ja etsiä yhdessä asiakkaan kanssa sopivat oppilaitokset ja koulutukset tai työ- ja harjoittelupaikat
  • Tukea koulun/uuden työn aloituksessa
  • Toimia asiakkaan apuna viranomaiskäynneillä
  • Auttaa työmarkkinoille siirtymisessä
  • Tukea koulutusprosessin aikana
  • Toimia elämänhallinnan tukena
  • Kartoittaa osatyökykyisyyden vaatimat erityistarpeet työ- tai koulutuspaikalla
  • Tukea ja neuvoa työnantajaa
  • Käydä asiakkaan kanssa läpi työnhakua sekä työelämässä toimimista
  • Toimii yhteistyössä asiakkaan muun verkoston, kuten TE-hallinnon kanssa
Sivun alkuun