TEAK-kuntoutus

Työl­lis­tä­mis­tä edistävä am­ma­til­li­nen koulutus

Etusivu » Valmennustuotteet » TEAK-kuntoutus

TEAK-kuntoutus

Työllistämistä edistävä ammatillinen koulutus

TEAK-kuntoutus on Kelan palvelu. Kuntoutuksen tavoitteena on tarjota tukea soveltuvan koulutusalan tai työtehtävän valintaan, yksilöllisten urasuunnitelmien tekemiseen sekä omien vahvuuksien tunnistamiseen.

TEAK-kuntoutus koostuu kuntoutuspäivistä Tornion Työvoimalasäätiön tiloissa sekä työskentelystä työkokeilupaikalla.

Kenelle:

  • Työi­käi­sil­le nuorille ja aikuisille
  • Kuntoutujan toi­min­ta­ky­vyn tulee olla sellaisella tasolla, että hän voi sitoutua työpaikalla tapahtuvaan työsken-
    telyyn

Kun­tou­tu­mispro­ses­si:

Aloitusjakso
Aloitusjakso toteutuu Tornion Työvoimalasäätiöllä (Teollisuuskatu 8-10). Kuntoutuspäivän kesto on 5h sisältäen aamukahvin ja lounaan. Aloitusjaksolla asetat tavoitteet ja suunnittelet työkokeilua yhdessä oma-ohjaajasi kanssa. Aloitusjakson aikana kartoitetaan taitoja ja työvaihtoehtoja, selvitellään vahvuuksia ja kartoitetaan työkykyä vastaavia ammattialoja sekä mahdollisia työkokeilupaikkoja.

Työssä tukeminen
Työkokeilu yhdessä etsityllä työpaikalla. Työkokeilu toteutuu joustavasti, keskimäärin 5 pv/vk ja 6 h/pv.
Työkokeilun aikana ohjaaja käy viikoittain työpaikallasi. Työpaikkakäynneillä sinua tuetaan työntekijäroolissa, ammatillisessa kehittymisessä ja saavuttamaan kuntoutustavoitteesi.

Päätösvaihe
Työkokeilun päätösvaiheessa arvioidaan kuntoutuksen sujumista ja tavoitteiden saavuttaminen sekä sovitaan kuntoutukselle seurantapäivät jatkosuunnitelman tueksi.

Miten haet:

  • Kelan KU101 kun­tou­tus­ha­ke­muk­sel­la. 16–29- vuotiaat voivat hakea ilman todettua sairautta, jos toi­min­ta­ky­ky on olen­nai­ses­ti heikentynyt.
    Yli 29-vuotiaat tarvitsevat voimassa olevan lää­kä­rin­lausun­to B:n.
  • Tornion Työ­voi­ma­la­sää­tiö toteuttaa TEAK-kuntoutusta Eduro-säätiön ali­hank­ki­ja­na. Jos haluat TEAK -kun­tou­tuk­seen Tornion Työ­voi­ma­la­sää­tiöl­le,
    merkitset KU101-lomakkeessa kohtaan 9 (Pal­ve­lun­tuot­ta­jan toimipiste) pal­ve­lun­tuot­ta­jak­si EDURO-SÄÄTIÖ, ROVANIEMI.