Kehitysvammaisten työtoiminta

Edellytyksenä kehitysvammadiagnoosi ja kunnan sosiaalitoimen tekemä päätös kehitysvammaisten työtoiminnan ostamisesta Tornion Työvoimalasäätiöltä.

Pääasiallisena toimeentulona on työkyvyttömyyseläke. Työtoiminnasta maksetaan työosuusraha, jonka suuruus on 4 – 12€/pv.

Työvalmentajat ja yksilövalmentajat vastaavat työntekijöiden hyvinvoinnista ja työtoimintoihin liittyvien valmennussuunnitelmien toteuttamisesta.

Tavoitteena:

  • Työtehtävät suunnitellaan yksilöllisesti, oma jaksaminen ja työkyky huomioiden.
  • Ammattitaitoinen työvalmennus tukena.
  • Räätälöity tuki elämänhallintaan.

Keva-tuki

Edellytyksenä kehitysvamma diagnoosi ja kunnan sosiaalitoimen tekemä päätös kehitysvammaisten työtoiminnan ostamisesta Tornion Työvoimalasäätiöltä.

Avotyöhön tai tuettuun työhön sijoittuneelle kehitysvammaiselle.

Tavoitteena:

  • Työllistyminen valmentajan tuella avoimille työmarkkinoilleavotyöhön tai tuettuun työhön.
  • Tuetaan pysyvää sijoittumista avoimille työmarkkinoille.
  • Yksilöllinen kokonaisvaltainen tuki ja ohjaus.
  • Yhteydenpito työnantajiin.
  • Työssä jaksamisen seuranta.
  • Tuki työsopimuksen jatkamiseen.
  • Jatkosuunnitelmien teko.
Sivun alkuun