Pajaopiskelu

Tornion Työvoimalasäätiö oppimisympäristönä

Työvoimalasäätiön työpajoilla on mahdollisuus opiskella ja oppia. Työpajoilla opitaan tekemään oikeaa työtä. Oppiminen tapahtuu eri alojen työympäristössä, joista löytyy vastaavuuksia noin 20 eri ammatillisen tutkinnon sisältöihin. Tutkintojen sisältöjä ja säätiön työympäristöjä on tarkasteltu yhteistyössä oppilaitosten kanssa. Pajaopinnot ovat yleensä jokaiselle henkilökohtaisesti räätälöityjä. Pajaopintojen avulla voi esimerkiksi suorittaa keskeneräisen tutkinnon loppuun tai vaikkapa tarkemmin tutustua uuteen opiskelu-/ammattialaan.

OPITUN -virtuaalinen oppimisympäristö

Säätiön työpajoilla on käytössä nykyaikainen verkossa toimiva oppimisalusta. OPITUNIN virtuaalisessa oppimisympäristössä dokumentoidaan sekä tehdään näkyväksi osaamista. OPITUN helpottaa oppimistulosten ja osaamisen tunnistamista, arviointia sekä oppilaitoksen tekemää osaamisen tunnustamista. OPITUN soveltuu kaikkiin työympäristöihin, joissa halutaan kiinnittää huomiota tutkintojen perusteiden mukaiseen oppimiseen.

 

Kenelle opiskelusta on hyötyä:

 • Kun opinnot ovat keskeytyneet.
 • Kun ammatillinen koulutus puuttuu kokonaan.
 • Kun ammatin valinta on vaikeaa.
 • Kun opintoihin tarvitaan täydennystä.
 • Kun opinnot ovat vanhentuneet.
 • Kun tarvitset näyttöä osaamisestasi työnhakua varten.

Tavoite:

 • Opintojen suorittaminen loppuun.
 • Opintojen aloittaminen – mahdollisuus kokeilla eri aloja.
 • Osaamisen päivittäminen.
 • Työn kautta oppiminen.
 • Tutkinnon osien suorittaminen.

Työhön paluusuunnitelman laatiminen:

 • Yksilöllinen ohjaus.
 • Yhteistyö oppilaitosten kanssa.
 • Yksilöllisesti räätälöidyt opinnot.
 • Palaute opintojen edistymisestä.
 • Ammattitaitoinen työhönvalmennus tukenasi.
 • Väliarvio ja loppuarvio.
 • Kattava opintojen seurantajärjestelmä käytössäsi (OpiTun).
 • Työssäoppimispäiväkirja.
 • Osaamisen näyttäminen yhteistyössä oppilaitosten kanssa (näyttötutkinnot).

Pajaopintoihin hakeutuminen:

 • Pajaopiskelu on mahdollista kaikkien säätiön sopimusten yhteydessä.
 • Yksilöllisen tason mukaan
Sivun alkuun