Työeläkekuntoutus

Alkuhaastattelu

Tavoite:

Kartoitetaan asiakkaan tilanne ja mahdollisuus palata työelämään kuntoutuksen avulla

Sisältö:

 • Asiakkaasta kootaan aikaisemmat asiapaperit hänen suostumuksella. Alkuhaastattelussa kartoitetaan asiakkaan työ- ja koulutushistoria, koulutus edellytykset ja kiinnostus eri ammattialoihin, harrastukset, sosiaalinen status, fyysinen terveydentila, psyykkinen terveydentila ja oma arvio hyvinvoinnista.
 • Asiakkaan taidot ja vahvuudet, sekä työkykyä rajoittavat tekijät pyritään saamaan esille henkilöhistorian läpikäymisen kautta.
 • Alkuhaastattelu sisältää 1-3 ammatillisen kuntoutusneuvojan tapaamista.

*Toimeksiantojen, viestien ja lausuntojen lähettäminen voi tapahtua KuntoutuNET:n kautta.

Työhönpaluusuunnitelman laatiminen

Tavoite:

Tavoitteena on toteutumiskelpoisen työhönpaluusuunnitelman laatiminen

Sisältö:

 • Asiakkaalle annetaan tukea ammatillisen kuntoutuksen suunnitelman tekemiseen.
 • Sisältö koostuu ohjauskeskusteluista ja yhteistyöstä asiakkaan verkoston kanssa. Voidaan myös tehdä tutustumiskäyntejä oppilaitoksiin ja työpaikoille.
 • Kuntoutujan motivaatiota pyritään tukemaan.
 • Palvelun tilaajan kanssa neuvotellaan mahdollisesti esille tulleesta konsultaation tarpeesta.
 • Palvelu sisältää 2-3 tapaamista asiakkaan kanssa

Työkokeilun järjestäminen

Tavoite:

Tavoitteena on työkokeilun järjestäminen avoimilla työmarkkinoilla työpaikassa, jossa kuntoutujan sopivuutta suhteessa työn vaatimuksiin voidaan arvioida realistisesti aidossa ympäristössä.

Sisältö:

 • Työkokeilu järjestetään nykyisellä tai uudella työpaikalla. Työkokeilulla pyritään varmistamaan, että ammattiala ja työtehtävät soveltuvat asiakkaalle.
 • Asiakas saa myös tietoa omista voimavaroistaan ja selviytymisestään työelämässä.
 • Valmentaja auttaa työpaikan etsimisessä, toimii yhteyshenkilönä sopimusneuvotteluissa ja järjestää asiakkaan tarvitsemat tukitoimet.
 • Valmentaja raportoi valmennuksen edistymistä tilaajalle ja toimii tarvittaessa välittävänä linkkinä työnantajan ja asiakkaan välillä. Valmentaja tukee tarvittaessa asiakasta myös työpaikalla.
 • Tilaajalle laaditaan toimeksiannon mukainen kirjallinen lausunto.
 • Palvelu sisältää työpaikan hakemisen, työkokeilun käynnistämisen ja 3 ohjauskertaa työpaikalla.

*Jos tilanne vaatii,asiakkaalla on myös mahdollisuus valmentautua Tornion Työvoimalasäätiön työpajoilla ennen avoimille työmarkkinoille siirtymistä.

*Lisäpalveluna: Erityistä tukea vaativille lisäohjaus työpaikalla tai puhelimitse.

Työeläkekuntoutukseen hakeutuminen

Sisältö:

 • Tehdään hakemus ammatillisesta kuntoutuksesta työeläkelaitokselle. Mukaan liitetään työterveyslääkärin tai hoitavan lääkärin B-lausunto.
 • Työstä poissaolevien ammatilliseen kuntoutukseen oikeutettujen asiakkaiden on mahdollista hakea työeläkelaitoksen järjestämään ammatilliseen kuntoutukseen esimerkiksi työvoimahallinnon kautta.
Sivun alkuun