OK! – OSAA­MIS­PAS­SIL­LA OSAL­LI­SUUT­TA

Etusivu » OK! – OSAAMISPASSILLA OSALLISUUTTA

OK! Osaamispassilla osallisuutta hankkeen tavoitteena on luoda Lapin työhönvalmennussäätiöille yhteinen toimintamalli, jonka avulla asiakkaat saavat yhdenvertaista osaamisen vahvistamisen mahdollisuuksia. Keskiössä ovat työelämälähtöinen osaamisen vahvistaminen, motivoiminen sekä heikoimmassa työmarkkina asemassa olevien yhteiskuntaa sekä koulutus- ja työmarkkinoille kiinnittymisen tukeminen.

Hankkeen tavoitteena on myös syventää Lapin säätiöiden valmennushenkilöstön osaamista asiakkaiden osaamisprofiilin nostamiseen. Hankkeen asiakkaiden osaamisprofiilin nostamisella tähdätään siihen että työhönvalmennussäätiöiden asiakkaiden motivaatio ja minäpystyvyys vahvistuisivat, mikä johtaisi entistä tehokkaammin työhön tai koulutukseen.

OK-hankkeessa kiinnitetään huomiota yksilön laajempaan osaamisprofiiliin, joka käsittää myös työelämäkuntoutuksen tai työllistymistä edistävien palveluiden alkuvaiheessa olevien asiakkaiden tavoitteellisen osaamisen vahvistamisen.

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on hyväksynyt hankkeen rahoitettavaksi ja myöntää hankkeen toteuttamiseen tukea alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta (757/2021) annetun lain nojalla.

Hankeaika: 1.5.2024-30.9.2026