Lure-hanke on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama Green Care -hanke 1.4.2021-31.8.2023. Lapin AMK on hankkeen päätoteuttaja ja Tornion Työvoimalasäätiö toimii hankkeen osatoteuttajana yhdessä Kemijärven Saura-säätiön kanssa.

Tavoite

Yksilöresilienssin vahvistuminen auttaa selviytymään ja palautumaan stressitilanteissa, lisää itsetuntemusta ja henkisiä
voimavaroja.

(Resilienssi tarkoittaa psyykkistä palautumiskykyä)

Hankkeen tavoitteena on, että yksilön resilienssi kehittyy ja siten työ- ja toimintakyky paranevat.

Toteutus

Lure-hankkeen yksilövalmennus on kohdennettu nuorille, jotka tarvitsevat tukea psyykkisen terveyden ja henkisen kapasiteetin vahvistamisessa.

  • Nuori osallistuu valmennuspolkunsa suunnittelemiseen ja toteuttamiseen
  • Tarvekartoitus haastattelubotin avulla.
  • Luontoperusteiset menetelmät resilienssin vahvistamiseksi.

Toimintamenetelmiä

Hankkeessa käytetään ja kehitetään erilaisia luontotoimintamenetelmiä yksilöllisten tavoitteiden saavuttamiseksi:

Yksilövalmennus, ryhmätoiminta, luovat menetelmät luontokontekstissa, tietoisuustaitoharjoitukset stressinhallintaan, askeleita luontoon, luontoliikunta, valokuvaaminen, retkeily, marjastus, sienestys, luontomateriaalin käyttö, kalastus, luonnon havainnointi, luontokohteissa vierailu, rentoutuminen luonnossa, geokätköt, luontoympäristöstä huolehtiminen.

Sivun alkuun