Indie-pelipaja

Indie-pelipaja on Tornion Työ­voi­ma­la­sää­tiön kun­tout­ta­van työ­toi­min­nan yksikkö, joka on eri­kois­tu­nut käyttämään kun­tou­tuk­sen työ­vä­li­nee­nä pelaamisen ja pelien maailmaa.

Etusivu » Valmennuspisteet » Indie-pelipaja

Indie

Pelipaja

Indie-pelipaja on Tornion Työvoimalasäätiön kuntouttavan työtoiminnan yksikkö, joka on erikoistunut käyttämään kuntoutuksen työvälineenä pelaamisen ja pelien maailmaa.

Indiellä voit kartoittaa jo olemassa olevaa osaamistasi, koettaa kykyjäsi oppia uusia pelialan taitoja, sekä tutustua alan työvälineisiin. Ihannetilanteessa paja on tilaisuus selvittää mahdollisuuksiasi pelialan koulutuksen tai ammatin pariin. Sinun ei tarvitse osata valmiiksi mitään, riittää että olet kiinnostunut oppimaan. Indie on turvallinen ympäristö päästä mielenkiinnon kohteiden pariin ja ohjatussa ympäristössä kokeilla siipiään alalla.

Pajalla voi kokeilla ja harjoitella mm. seuraavia:

  • Pelin luominen koodaamalla tai pe­li­moot­to­ril­la
  • Perehtyä yk­sit­täi­seen pe­li­ke­hi­tyk­sen osa-alueen, esim. 3D-Mallinnus, tarinan luominen, ohjelmointi, piirtäminen
  • Pelialan kir­jal­li­suu­den ja verk­ko­jul­kai­su­jen luominen
  • Streamaus eli pelin suoratoisto
  • Tutkitaan mah­dol­li­suuk­sia pelaamisen am­ma­til­lis­ta­mi­seen E-sport-maailmassa