Nuorten palvelut

Toiminnan tar­koi­tuk­se­na on antaa nuorille valmiudet siirtyä avoimille työ­mark­ki­noil­le tai kou­lu­tuk­seen ja kannustaa nuoria eteenpäin elämässään.

Etusivu » Toimintamme » Nuorten palvelut

Nuorten palvelut

Tornion työvoimalasäätiön työpajat ovat työssäoppimispaikkoja, eri-ikäisille asiakkaille. Toiminnan tarkoituksena on antaa nuorille valmiudet siirtyä avoimille työmarkkinoille tai koulutukseen ja kannustaa nuoria eteenpäin elämässään.

Säätiön työpajat tarjoavat nuorelle kasvun paikan, jossa voi pohtia oman elämän suuntaviivoja, etsiä omaa polkuaan ja löytää rohkeutta toteuttaa omia unelmiaan työ- ja yksilövalmennuksen avulla. Työpajoilla tehdään harjoitus- ja asiakastöitä. Kyse on elämänhallinnan perustaitojen hankkimisesta, uuden oppimisesta sekä oman paikan löytämisestä yhteiskunnassa. Pajajakson kesto määritellään asiakaskohtaisesti.

Nuorten palveluja rahoittaa aluehallintovirasto.