Säätiön valmennustoiminta

Säätiön toimialana on sosiaalinen työllistäminen. Sillä tarkoitetaan heikossa työmarkkinatilanteessa olevien henkilöiden työllistämistä ja heidän toimintakykyään parantavaa, sekä ylläpitävää toimintaa. Säätiö koostuu erityistyöllistämisen yksiköistä eli työpajoista, joissa tarjotaan asiakkaille mahdollisuus saada tukea työ- ja yksilövalmennuksen keinoin. Työvalmennuksella tarkoitetaan asiakkaan yksilöllisten tarpeiden ja valmiuksien
mukaan suunniteltua, tuotannollisen työn avulla tapahtuvaa työkyvyn edistämistä.
Yksilövalmennuksella tarkoitetaan työvalmennusta tukevaa toimintaa, joka edistää kokonaisvaltaisesti asiakkaan arjenhallintaa ja toimintakykyä. Lisäksi järjestetään ryhmäpalveluja, jotka ovat elämänhallintaa ja sosiaalista kanssakäymistä tukevia tai erityisryhmille suunnattuja. Ryhmäpalveluita tarjotaan yleensä osana muuta kuntoutuspalvelujen tuotantoa.

Työllistämis- ja valmennuspalvelut

Työllistäminen ja valmennus on aina sopimuspohjaista. Sosiaalinen työllistäminen työpajoissa jakautuu perustasoihin. Tasoa määrittää asiakkaan työ- ja toimintakyvyn taso.

Sosiaalisen työllistämisen ja valmennuksen yksikkö

Työvoimalasäätiö tarjoaa:

  • Kuntouttavaa työtoimintaa
  • Työkokeiluja
  • Työllistämisjaksoja
  • Matalan kynnyksen Starttivalmennusta
  • Työtoimintaa mielenterveyskuntoutujille
  • Työtoimintaa kehitysvammaisille
  • Työhönvalmennuksella työelämään tai koulutukseen.
  • Mahdollisuuden opintojen suorittamiseen työpajoilla.

Työvoimala toimii aktiivisessa yhteystyössä muiden seutukunnalla toimivien sosiaalisen työllistämisen yksiköiden, oppilaitosten ja yritysten kanssa.

Toimintamme tapahtuu monipuolisissa työtehtävissä, alan ammattilaisten ohjaamana!

Laadunvarmistus

Säätiössä on otettu käyttöön Arvi-tiedonhallintaohjelma, jonka kautta on mahdollista seurata ja mitata, sekä analysoida valmennuksen vaikuttavuutta kaikissa säätiön työyksiköissä. Laatujärjestelmänä on STL/Sosiaalisen työllistämisen laatujärjestelmä sekä ISO9001 ja ISO14001. Kelalle tuotettavat työhönvalmennuspalvelut noudattavat Kelan standardia.

 

Sivun alkuun