Kelan MT-työhönvalmennus

Edistä työllistymistäsi ryhmän tuella

Työhönvalmennusta mielenterveyskuntoutujalle

Tavoitteena

  • Sijoitut tai palaat työelämään taikka pysyt työelämässä
  • Löydät toiveitasi, osaamistasi ja taitojasi vastaavan sekä terveydentilaasi soveltuvan koko – tai osa-aikaisen palkkatyön tai oppisopimuspaikan.

Sinulle

  • Joka olet työikäinen ja psyykkinen sairaus heikentää työkykyäsi sekä vaikeuttaa työllistymistäsi. Työ- tai opiskelukyvyn heikentymiseen voi lisäksi vaikuttaa jokin muu sairaus, vamma tai elämäntilanne kokonaisuudessaan.
  • Olethan valmis sitoutumaan työhönvalmennukseen ja tiedät mikä työ- tai koulutusala sinulle soveltuu.

Tarjoamme

  • Tukea työnhakuun sekä pitkäkestoista, yksilöllistä tukea ja ohjausta työn tekemiseen ja työelämään siirtymiseen erityistarpeesi huomioiden.
  • Tukea työnantajalle ja työyhteisölle, huomioiden työpaikan tarpeet kuntoutujan työssä selviytymiseksi.
  • Mahdollisuuden vertaistukeen ryhmätoiminnan kautta.

Sisältö

  • Ensimmäisten päivien aikana selvitetään yhdessä kokonaistilanteesi, asetetaan työhönvalmennukselle tavoitteet ja laaditaan yhteinen työhön valmennussuunnitelma sekä etsitään sinulle soveltuva harjoittelu- tai työpaikka. Saat tukea myös työnhaku- ja työelämätaitojen vahvistamiseen.
  • Työhönvalmennus tapahtuu ensisijaisesti työpaikassa Työvoimalasäätiön ulkopuolella ja kestää yhteensä noin vuoden. Jos arvioimme sinun tarvitsevan enemmän tukea ja ohjausta, voit olla alussa osan työhönvalmennuspäivistä Työvoimalasäätiön työpajalla (enintään 6 kk).
  • Työhönvalmennusjakson jälkeen omaohjaaja on tukenasi vielä 6 kk kestävän seurantavaiheen ajan.

 

MT-työhönvalmennus on Kelan ammatillista kuntoutusta ja tarvitset kuntoutukseen hakeutumista varten B-lausunnon lääkäriltäsi. Ota yhteyttä Työvoimalasäätiöön, Kelaan, TE-toimistoon tai sinua hoitavaan tahoon.

Sivun alkuun